Podatność CVE-2018-17337


Publikacja: 2018-10-10   Modyfikacja: 2018-10-11

Opis:
Intelbras NPLUG 1.0.0.14 devices have XSS via a crafted SSID that is received via a network broadcast.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NPLUG Wireless Repeater 1.0.0.14 CSRF / XSS / Authentication Bypass
Patrick Costa
11.10.2018

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Intelbras -> Nplug firmware 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2018/Oct/18

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top