Podatność CVE-2018-1786


Publikacja: 2018-11-12

Opis:
IBM Spectrum Protect 7.1 and 8.1 dsmc and dsmcad processes incorrectly accumulate TCP/IP sockets in a CLOSE_WAIT state. This can cause TCP/IP resource leakage and may result in a denial of service. IBM X-Force ID: 148871.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Tivoli storage manager 
IBM -> Tivoli storage manager for virtual environments data protection for vmware 
IBM -> Spectrum protect 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10738765
http://www.securityfocus.com/bid/105940
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/148871

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top