Podatność CVE-2018-17860


Publikacja: 2019-11-26   Modyfikacja: 2019-11-30

Opis:
Cloudera CDH has Insecure Permissions because ALL cannot be revoked.This affects 5.x through 5.15.1 and 6.x through 6.0.1.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cloudera -> CDH 

 Referencje:
https://docs.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html#concept_vp4_q2x_thb
https://www.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html#hadoop

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top