Podatność CVE-2018-17996


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
LayerBB before 1.1.3 allows CSRF for adding a user via admin/new_user.php, deleting a user via admin/members.php/delete_user/, and deleting content via mod/delete.php/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
LayerBB 1.1.2 Cross Site Request Forgery
0xB9
15.02.2019

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Layerbb -> Layerbb 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/151694/LayerBB-1.1.2-Cross-Site-Request-Forgery.html
https://github.com/AndyRixon/LayerBB/commits/master
https://github.com/AndyRixon/LayerBB/issues/38
https://www.exploit-db.com/exploits/46379/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top