Podatność CVE-2018-17997


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
LayerBB 1.1.1 allows XSS via the titles of conversations (PMs).

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Layerbb -> Layerbb 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/151015/LayerBB-1.1.1-Cross-Site-Scripting.html
https://github.com/AndyRixon/LayerBB/commits/master
https://www.exploit-db.com/exploits/46079/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top