Podatność CVE-2018-18282


Publikacja: 2018-10-12   Modyfikacja: 2018-10-13

Opis:
Next.js 7.0.0 and 7.0.1 has XSS via the 404 or 500 /_error page.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
ZEIT -> Next.js 

 Referencje:
https://github.com/zeit/next.js/releases/tag/7.0.2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top