Podatność CVE-2018-18372


Publikacja: 2018-10-17

Opis:
A Stored XSS vulnerability has been discovered in KAASoft Library CMS - Powerful Book Management System 2.1.1 via the /admin/book/create/ title parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Library CMS 2.1.1 Cross Site Scripting
Ismail Tasdelen
16.10.2018

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Kaasoft -> Library cms 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/149805/Library-CMS-2.1.1-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top