Podatność CVE-2018-18659


Publikacja: 2018-10-26

Opis:
An issue was discovered in Arcserve Unified Data Protection (UDP) through 6.5 Update 4. There is a DDI-VRT-2018-19 Unauthenticated XXE in /management/UdpHttpService issue.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Arcserve -> UDP 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/152033
https://support.arcserve.com/s/article/360001392563?language=en_US
https://support.arcserve.com/s/article/Security-vulnerabilities-with-Arcserve-UDP-and-fixes-for-them?language=en_US
https://www.digitaldefense.com/blog/zero-day-alerts/arcserve-disclosure/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top