Podatność CVE-2018-18660


Publikacja: 2018-10-26

Opis:
An issue was discovered in Arcserve Unified Data Protection (UDP) through 6.5 Update 4. There is a DDI-VRT-2018-21 Reflected Cross-site Scripting via /authenticationendpoint/domain.jsp issue.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Arcserve -> UDP 

 Referencje:
https://support.arcserve.com/s/article/360001392563?language=en_US
https://support.arcserve.com/s/article/Security-vulnerabilities-with-Arcserve-UDP-and-fixes-for-them?language=en_US
https://www.digitaldefense.com/blog/zero-day-alerts/arcserve-disclosure/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top