Podatność CVE-2018-18741


Publikacja: 2018-10-29

Opis:
An XSS issue was discovered in SEMCMS 3.4 via admin/SEMCMS_Download.php?lgid=1 during editing.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sem-cms -> Semcms 

 Referencje:
https://github.com/AvaterXXX/SEMCMS/blob/master/XSS.md#xss6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top