Podatność CVE-2018-18783


Publikacja: 2018-10-29

Opis:
XSS was discovered in SEMCMS V3.4 via the semcms_remail.php?type=ok umail parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sem-cms -> Semcms 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/152197

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top