Podatność CVE-2018-18809


Publikacja: 2019-03-07   Modyfikacja: 2019-03-08

Opis:
The default server implementation of TIBCO Software Inc.'s TIBCO JasperReports Library, TIBCO JasperReports Library Community Edition, TIBCO JasperReports Library for ActiveMatrix BPM, TIBCO JasperReports Server, TIBCO JasperReports Server Community Edition, TIBCO JasperReports Server for ActiveMatrix BPM, TIBCO Jaspersoft for AWS with Multi-Tenancy, and TIBCO Jaspersoft Reporting and Analytics for AWS contains a directory-traversal vulnerability that may theoretically allow web server users to access contents of the host system. Affected releases are TIBCO Software Inc.'s TIBCO JasperReports Library: versions up to and including 6.3.4; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.21; 7.1.0; 7.2.0, TIBCO JasperReports Library Community Edition: versions up to and including 6.7.0, TIBCO JasperReports Library for ActiveMatrix BPM: versions up to and including 6.4.21, TIBCO JasperReports Server: versions up to and including 6.3.4; 6.4.0; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 7.1.0, TIBCO JasperReports Server Community Edition: versions up to and including 6.4.3; 7.1.0, TIBCO JasperReports Server for ActiveMatrix BPM: versions up to and including 6.4.3, TIBCO Jaspersoft for AWS with Multi-Tenancy: versions up to and including 7.1.0, TIBCO Jaspersoft Reporting and Analytics for AWS: versions up to and including 7.1.0.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Tibco JasperSoft Path Traversal
Elar Lang
10.09.2019

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Tibco -> Jasperreports library 
Tibco -> Jasperreports server 
Tibco -> Jaspersoft 
Tibco -> Jaspersoft reporting and analytics 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/154406/Tibco-JasperSoft-Path-Traversal.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2019/Sep/17
http://www.securityfocus.com/bid/107351
http://www.tibco.com/services/support/advisories
https://security.elarlang.eu/cve-2018-18809-path-traversal-in-tibco-jaspersoft.html
https://www.tibco.com/support/advisories/2019/03/tibco-security-advisory-march-6-2019-tibco-jasperreports-library-2018-18809

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top