Podatność CVE-2018-18959


Publikacja: 2018-12-24

Opis:
An issue was discovered on Epson WorkForce WF-2861 10.48 LQ22I3, 10.51.LQ20I6 and 10.52.LQ17IA devices. On the 'Air Print Setting' web page, if the data for 'Bonjour Service Location' at /PRESENTATION/BONJOUR is more than 251 bytes when sending data for Air Print Setting, then the device no longer functions until a reboot.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Epson -> Epson workforce wf-2861 firmware 

 Referencje:
https://github.com/epistemophilia/CVEs/blob/master/Epson-WorkForce-WF2861/CVE-2018-18959/poc-cve-2018-18959.py

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top