Podatność CVE-2018-1936


Publikacja: 2019-04-03

Opis:
IBM DB2 9.7, 10.1, 10.5, and 11.1 libdb2e.so.1 is vulnerable to a stack based buffer overflow, caused by improper bounds checking which could allow an attacker to execute arbitrary code. IBM X-Force ID: 153316.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> DB2 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/153316
https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10741481

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top