Podatność CVE-2018-19585


Publikacja: 2019-05-17

Opis:
GitLab CE/EE versions 8.18 up to 11.x before 11.3.11, 11.4.x before 11.4.8, and 11.5.x before 11.5.1 have CRLF Injection in Project Mirroring when using the Git protocol.

Typ:

CWE-93

(Improper Neutralization of CRLF Sequences ('CRLF Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gitlab -> Gitlab 

 Referencje:
https://about.gitlab.com/2018/11/28/security-release-gitlab-11-dot-5-dot-1-released/
https://about.gitlab.com/blog/categories/releases/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top