Podatność CVE-2018-19609


Publikacja: 2018-11-27

Opis:
ShowDoc 2.4.1 allows remote attackers to obtain sensitive information by navigating with a modified page_id, as demonstrated by reading note content, or discovering a username in the JSON data at a diff URL.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Showdoc -> Showdoc 

 Referencje:
https://github.com/CCCCCrash/POCs/tree/master/Web/showdoc/IncorrectAccessControl

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top