Podatność CVE-2018-19646


Publikacja: 2018-11-28

Opis:
The Python CGI scripts in PWS in Imperva SecureSphere 13.0.10, 13.1.10, and 13.2.10 allow remote attackers to execute arbitrary OS commands because command-line arguments are mishandled.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Imperva -> Securesphere 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/45542

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top