Podatność CVE-2018-19694


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
HMS Industrial Networks Netbiter WS100 3.30.5 devices and previous have reflected XSS in the login form.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
HMS Netbiter WS100 3.30.5 Cross Site Scripting
Micha Borrmann
14.01.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Hms-networks -> Netbiter ec150 firmware 
Hms-networks -> Netbiter ec250 firmware 
Hms-networks -> Netbiter lc310 firmware 
Hms-networks -> Netbiter lc310 thingworx firmware 
Hms-networks -> Netbiter lc350 firmware 
Hms-networks -> Netbiter lc350 thingworx firmware 
Hms-networks -> Netbiter ws100 firmware 
Hms-networks -> Netbiter ws200 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/151119/HMS-Netbiter-WS100-3.30.5-Cross-Site-Scripting.html
https://seclists.org/bugtraq/2019/Jan/9
https://www.hms-networks.com/docs/librariesprovider6/cybersecurity/hms-security-advisory-2018-12-04-001-ec150-ec250-lc310-lc350-ws100-ws200-cve-2018-19694.pdf
https://www.netbiter.com/products

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top