Podatność CVE-2018-19864


Publikacja: 2018-12-05

Opis:
NUUO NVRmini2 Network Video Recorder firmware through 3.9.1 allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (buffer overflow), resulting in ability to read camera feeds or reconfigure the device.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NUUO NVRMini 2 3.9.1 Stack Overflow
0x00string
05.06.2019

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NUUO -> Nvrmini2 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/153162/NUUO-NVRMini-2-3.9.1-Stack-Overflow.html
https://www.digitaldefense.com/blog/zero-day-alerts/nuuo-firmware-disclosure/
https://www.nuuo.com/DownloadMainpage.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top