Podatność CVE-2018-20017


Publikacja: 2018-12-10

Opis:
SEMCMS 3.5 has XSS via the first text box to the SEMCMS_Main.php URI.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sem-cms -> Semcms 

 Referencje:
https://github.com/source-trace/semcms/issues/1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top