Podatność CVE-2018-20090


Publikacja: 2019-11-26   Modyfikacja: 2019-11-30

Opis:
An issue was discovered in Cloudera Data Science Workbench (CDSW) 1.4.0 through 1.4.2. Authenticated users can bypass project permission checks and gain read-write access to any project folder.

Typ:

CWE-276

(Incorrect Default Permissions)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cloudera -> Data science workbench 

 Referencje:
https://docs.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html#TSB-351

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top