Podatność CVE-2018-20165


Publikacja: 2019-03-22   Modyfikacja: 2019-03-23

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in OpenText Portal 7.4.4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the vgnextoid parameter to a menuitem URI.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Opentext portal 

 Referencje:
https://github.com/hect0rS/Reflected-XSS-on-Opentext-Portal-v7.4.4/blob/master/readme.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top