Podatność CVE-2018-20221


Publikacja: 2019-03-21

Opis:
Secure/SAService.rem in Deltek Ajera Timesheets 9.10.16 and prior are vulnerable to remote code execution via deserialization of untrusted user input from an authenticated user. The executed code will run as the IIS Application Pool that is running the application.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Ajera Timesheets 9.10.16 Deserialization
Anthony Cole
08.01.2019

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Deltek -> Ajera 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/151035/Ajera-Timesheets-9.10.16-Deserialization.html
https://www.exploit-db.com/exploits/46086/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top