Podatność CVE-2018-20977


Publikacja: 2019-08-21

Opis:
The all-in-one-schemaorg-rich-snippets plugin before 1.5.0 for WordPress has XSS on the settings page.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Brainstormforce -> Schema 

 Referencje:
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-schemaorg-rich-snippets/#developers

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top