Podatność CVE-2018-2433


Publikacja: 2018-07-10

Opis:
SAP Gateway (SAP KERNEL 32 NUC, SAP KERNEL 32 Unicode, SAP KERNEL 64 NUC, SAP KERNEL 64 Unicode 7.21, 7.21EXT, 7.22 and 7.22EXT; SAP KERNEL 7.21, 7.22, 7.45, 7.49 and 7.53) allows an attacker to prevent legitimate users from accessing a service, either by crashing or flooding the service.

Typ:

CWE-307

(Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> Sap kernel 

 Referencje:
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2597913
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=497256000

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top