Podatność CVE-2018-2435


Publikacja: 2018-07-10

Opis:
SAP NetWeaver Enterprise Portal from 7.0 to 7.02, 7.11, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, does not sufficiently encode user controlled inputs, resulting in Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Netweaver enterprise portal 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104706
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2643126
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=497256000

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top