Podatność CVE-2018-3612


Publikacja: 2018-05-10   Modyfikacja: 2018-05-11

Opis:
Intel NUC kits with insufficient input validation in system firmware, potentially allows a local attacker to elevate privileges to System Management Mode (SMM).

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Intel -> Rybdwi35.86a 
Intel -> Ayaplcel.86a 
Intel -> Syskli35.86a 
Intel -> BIOS 
Intel -> Tybyt10h.86a 
Intel -> Bnkbl357.86a 
Intel -> Ccsklm30.86a 
Intel -> Ccsklm5v.86a 
Intel -> Dnkbli30.86a 
Intel -> Dnkbli5v.86a 
Intel -> Dnkbli7v.86a 
Intel -> Fybyt10h.86a 
Intel -> Gkaplcpx.86a 
Intel -> Kyskli70.86a 
Intel -> Mkkbli5v.86a 
Intel -> Mkkbly35.86a 
Intel -> Mybdwi30.86a 
Intel -> Mybdwi5v.86a 

 Referencje:
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00110.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top