Podatność CVE-2018-3624


Publikacja: 2018-04-05

Opis:
Buffer overflow in ETWS processing module Intel XMM71xx, XMM72xx, XMM73xx, XMM74xx and Sofia 3G/R allows remote attacker to potentially execute arbitrary code via an adjacent network.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.4/10
6.4/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> 2g modem firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103968
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-114-02
https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00116&languageid=en-fr

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top