Podatność CVE-2018-3712


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
serve node module before 6.4.9 suffers from a Path Traversal vulnerability due to not handling %2e (.) and %2f (/) and allowing them in paths, which allows a malicious user to view the contents of any directory with known path.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ZEIT -> Serve 

 Referencje:
https://github.com/zeit/serve/pull/316
https://hackerone.com/reports/307666

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top