Podatność CVE-2018-3718


Publikacja: 2018-06-06   Modyfikacja: 2018-06-07

Opis:
serve node module suffers from Improper Handling of URL Encoding by permitting access to ignored files if a filename is URL encoded.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ZEIT -> Serve 

 Referencje:
https://hackerone.com/reports/308721

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top