Podatność CVE-2018-4440


Publikacja: 2019-04-03

Opis:
A logic issue was addressed with improved state management. This issue affected versions prior to iOS 12.1.1, Safari 12.0.2, iTunes 12.9.2 for Windows, iCloud for Windows 7.9.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apple -> Icloud 
Apple -> Itunes 
Apple -> Safari 
Apple -> Iphone os 

 Referencje:
https://support.apple.com/kb/HT209340
https://support.apple.com/kb/HT209344
https://support.apple.com/kb/HT209345
https://support.apple.com/kb/HT209346

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top