Podatność CVE-2018-5249


Publikacja: 2018-01-05

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Shaarli before 0.8.5 and 0.9.x before 0.9.3 allows remote attackers to inject arbitrary code via the login form's username field (aka the login parameter to the ban_canLogin function in index.php).

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Shaarli project -> Shaarli 

 Referencje:
https://github.com/shaarli/Shaarli/pull/1046
https://github.com/shaarli/Shaarli/releases/tag/v0.8.5
https://github.com/shaarli/Shaarli/releases/tag/v0.9.3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top