Podatność CVE-2018-5267


Publikacja: 2018-01-07   Modyfikacja: 2018-01-08

Opis:
Cobham Sea Tel 121 build 222701 devices allow remote attackers to bypass authentication via a direct request to MenuDealerGx.html, MenuDealer.html, MenuEuNCGx.html, MenuEuNC.html, MenuSysGx.html, or MenuSys.html.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cobham -> Sea tel 121 firmware 

 Referencje:
http://misteralfa-hack.blogspot.cl/2018/01/seatelcobham-terminales-satelitales.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top