Podatność CVE-2018-5403


Publikacja: 2019-01-10   Modyfikacja: 2019-01-11

Opis:
Imperva SecureSphere gateway (GW) running v13, for both pre-First Time Login or post-First Time Login (FTL), if the attacker knows the basic authentication passwords, the GW may be vulnerable to RCE through specially crafted requests, from the web access management interface.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Imperva -> Securesphere 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/45542

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top