Podatność CVE-2018-5429


Publikacja: 2018-04-17

Opis:
A vulnerability in the report scripting component of TIBCO Software Inc.'s TIBCO JasperReports Server, TIBCO JasperReports Server Community Edition, TIBCO JasperReports Server for ActiveMatrix BPM, TIBCO JasperReports Library, TIBCO JasperReports Library Community Edition, TIBCO JasperReports Library for ActiveMatrix BPM, TIBCO Jaspersoft for AWS with Multi-Tenancy, TIBCO Jaspersoft Reporting and Analytics for AWS, TIBCO Jaspersoft Studio, TIBCO Jaspersoft Studio Community Edition, and TIBCO Jaspersoft Studio for ActiveMatrix BPM may allow analytic reports that contain scripting to perform arbitrary code execution. Affected releases include TIBCO Software Inc.'s TIBCO JasperReports Server: versions up to and including 6.2.4; 6.3.0; 6.3.2;6.3.3; 6.4.0; 6.4.2, TIBCO JasperReports Server Community Edition: versions up to and including 6.4.2, TIBCO JasperReports Server for ActiveMatrix BPM: versions up to and including 6.4.2, TIBCO JasperReports Library: versions up to and including 6.2.4; 6.3.0; 6.3.2; 6.3.3; 6.4.0; 6.4.1; 6.4.2, TIBCO JasperReports Library Community Edition: versions up to and including 6.4.3, TIBCO JasperReports Library for ActiveMatrix BPM: versions up to and including 6.4.2, TIBCO Jaspersoft for AWS with Multi-Tenancy: versions up to and including 6.4.2, TIBCO Jaspersoft Reporting and Analytics for AWS: versions up to and including 6.4.2, TIBCO Jaspersoft Studio: versions up to and including 6.2.4; 6.3.0; 6.3.2; 6.3.3; 6.4.0; 6.4.2, TIBCO Jaspersoft Studio Community Edition: versions up to and including 6.4.3, TIBCO Jaspersoft Studio for ActiveMatrix BPM: versions up to and including 6.4.2.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> Jasperreports library 
Tibco -> Jasperreports server 
Tibco -> Jaspersoft 
Tibco -> Jaspersoft reporting and analytics 
Tibco -> Jaspersoft studio 

 Referencje:
https://www.tibco.com/support/advisories/2018/04/tibco-security-advisory-april-17-2018-tibco-jasperreports-2018-5429

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top