Podatność CVE-2018-5521


Publikacja: 2018-06-01

Opis:
On F5 BIG-IP 12.1.0-12.1.3.1, 11.6.1-11.6.3.1, 11.5.1-11.5.5, or 11.2.1, carefully crafted URLs can be used to reflect arbitrary content into GeoIP lookup responses, potentially exposing clients to XSS.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
F5 -> Big-ip access policy manager 
F5 -> Big-ip advanced firewall manager 
F5 -> Big-ip analytics 
F5 -> Big-ip application acceleration manager 
F5 -> Big-ip application security manager 
F5 -> Big-ip domain name system 
F5 -> Big-ip edge gateway 
F5 -> Big-ip global traffic manager 
F5 -> Big-ip link controller 
F5 -> Big-ip local traffic manager 
F5 -> Big-ip policy enforcement manager 
F5 -> Big-ip webaccelerator 
F5 -> Big-ip websafe 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1041021
https://support.f5.com/csp/article/K23124150

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top