Podatność CVE-2018-5728


Publikacja: 2018-01-16   Modyfikacja: 2018-01-17

Opis:
Cobham Sea Tel 121 build 222701 devices allow remote attackers to obtain potentially sensitive information via a /cgi-bin/getSysStatus request, as demonstrated by the Latitude/Longitude of the ship, or satellite details.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cobham -> Seatel 121 firmware 

 Referencje:
http://misteralfa-hack.blogspot.cl/2018/01/seatelcobham-donde-esta-mi-barco.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top