Podatność CVE-2018-5869


Publikacja: 2019-01-18   Modyfikacja: 2019-01-21

Opis:
Improper input validation in the QTEE keymaster app can lead to invalid memory access in snapdragon mobile and snapdragon wear in versions MDM9206, MDM9607, MSM8909W, SD 210/SD 212/SD 205, SD 410/12, SD 615/16/SD 415, SD 800, SD 810

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Sd 800 firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106128
https://www.qualcomm.com/company/product-security/bulletins

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top