Podatność CVE-2018-6184


Publikacja: 2018-01-24

Opis:
ZEIT Next.js 4 before 4.2.3 has Directory Traversal under the /_next request namespace.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
ZEIT -> Next.js 

 Referencje:
https://github.com/zeit/next.js/releases/tag/4.2.3

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top