Podatność CVE-2018-6444


Publikacja: 2019-01-22

Opis:
A Vulnerability in Brocade Network Advisor versions before 14.1.0 could allow a remote unauthenticated attacker to execute arbitray code. The vulnerability could also be exploited to execute arbitrary OS Commands.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Netapp -> Brocade network advisor 
Brocade -> Network advisor 

 Referencje:
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190411-0005/
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/LEN-25655
https://www.broadcom.com/support/fibre-channel-networking/security-advisories/brocade-security-advisory-2018-744

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top