Podatność CVE-2018-6488


Publikacja: 2018-02-22   Modyfikacja: 2018-02-23

Opis:
Arbitrary Code Execution vulnerability in Micro Focus Universal CMDB, version 4.10, 4.11, 4.12. This vulnerability could be remotely exploited to allow Arbitrary Code Execution.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Ucmdb configuration manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03086019

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top