Podatność CVE-2018-6495


Publikacja: 2018-05-23

Opis:
Cross-Site Scripting (XSS) in Micro Focus Universal CMDB, version 10.20, 10.21, 10.22, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 11.0, CMS, version 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15.1 and Micro Focus UCMDB Browser, version 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15.1. This vulnerability could be remotely exploited to allow Cross-Site Scripting (XSS).

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Cms server 
Microfocus -> Universal cmdb 
Microfocus -> Universal cmdb browser 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1040970
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03164778

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top