Podatność CVE-2018-6521


Publikacja: 2018-02-01   Modyfikacja: 2018-02-02

Opis:
The sqlauth module in SimpleSAMLphp before 1.15.2 relies on the MySQL utf8 charset, which truncates queries upon encountering four-byte characters. There might be a scenario in which this allows remote attackers to bypass intended access restrictions.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simplesamlphp -> Simplesamlphp 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/02/msg00008.html
https://simplesamlphp.org/security/201801-03
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4127

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top