Podatność CVE-2018-6863


Publikacja: 2018-02-11   Modyfikacja: 2018-02-12

Opis:
SQL Injection exists in PHP Scripts Mall Select Your College Script 2.0.2 via a Login Parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Select your college script project -> Select your college script 

 Referencje:
https://www.exploit-db.com/exploits/44014

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top