Podatność CVE-2018-7071


Publikacja: 2018-08-06   Modyfikacja: 2018-08-07

Opis:
HPE has identified a remote access to sensitive information vulnerability in HPE Network Function Virtualization Director (NFVD) 4.2.1 prior to gui patch 3.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
HP -> Network function virtualization director 

 Referencje:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbgn03853en_us

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top