Podatność CVE-2018-7107


Publikacja: 2018-09-27   Modyfikacja: 2018-09-28

Opis:
A potential security vulnerability has been identified in HPE Device Entitlement Gateway (DEG) v3.2.4, v3.3 and v3.3.1. The vulnerability could be remotely exploited to allow local SQL injection and elevation of privilege.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HPE -> Device entitlement gateway 

 Referencje:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbgn03889en_us

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top