Podatność CVE-2018-7239


Publikacja: 2018-03-09   Modyfikacja: 2018-03-10

Opis:
A DLL hijacking vulnerability exists in Schneider Electric's SoMove Software and associated DTM software components in all versions prior to 2.6.2 which could allow an attacker to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Schneider-electric -> Somove 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103338
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-065-02
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-060-01/

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top