Podatność CVE-2018-7659


Publikacja: 2018-04-11

Opis:
In OpenText Documentum D2 Webtop v4.6.0030 build 059, a Stored Cross-Site Scripting Vulnerability could potentially be exploited by malicious users to compromise the affected system via a filename of an uploaded image file.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Opentext -> Documentum d2 

 Referencje:
https://vipinxsec.blogspot.com/2018/04/stored-xss-in-documentum-d2-steps-to.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top