Podatność CVE-2018-7907


Publikacja: 2018-09-26

Opis:
Some Huawei products Agassi-L09 AGS-L09C100B257CUSTC100D001, AGS-L09C170B253CUSTC170D001, AGS-L09C199B251CUSTC199D001, AGS-L09C229B003CUSTC229D001, Agassi-W09 AGS-W09C100B257CUSTC100D001, AGS-W09C128B252CUSTC128D001, AGS-W09C170B252CUSTC170D001, AGS-W09C229B251CUSTC229D001, AGS-W09C331B003CUSTC331D001, AGS-W09C794B001CUSTC794D001, Baggio2-U01A BG2-U01C100B160CUSTC100D001, BG2-U01C170B160CUSTC170D001, BG2-U01C199B162CUSTC199D001, BG2-U01C209B160CUSTC209D001, BG2-U01C333B160CUSTC333D001, Bond-AL00C Bond-AL00CC00B201, Bond-AL10B Bond-AL10BC00B201, Bond-TL10B Bond-TL10BC01B201, Bond-TL10C Bond-TL10CC01B131, Haydn-L1JB HDN-L1JC137B068, Kobe-L09A KOB-L09C100B252CUSTC100D001, KOB-L09C209B002CUSTC209D001, KOB-L09C362B001CUSTC362D001, Kobe-L09AHN KOB-L09C233B226, Kobe-W09C KOB-W09C128B251CUSTC128D001, LelandP-L22C 8.0.0.101(C675CUSTC675D2), LelandP-L22D 8.0.0.101(C675CUSTC675D2), Rhone-AL00 Rhone-AL00C00B186, Selina-L02 Selina-L02C432B153, Stanford-L09S Stanford-L09SC432B183, Toronto-AL00 Toronto-AL00C00B223, Toronto-AL00A Toronto-AL00AC00B223, Toronto-TL10 Toronto-TL10C01B223 have a sensitive information leak vulnerability. An attacker can trick a user to install a malicious application to exploit this vulnerability. Due to insufficient verification of the input, successful exploitation can cause sensitive information leak.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Huawei -> Stanford-l09s firmware 
Huawei -> Agassi-l09 firmware 
Huawei -> Toronto-al00 firmware 
Huawei -> Agassi-w09 firmware 
Huawei -> Toronto-al00a firmware 
Huawei -> Baggio2-u01a firmware 
Huawei -> Toronto-tl10 firmware 
Huawei -> Bond-al00c firmware 
Huawei -> Bond-al10b firmware 
Huawei -> Bond-tl10b firmware 
Huawei -> Bond-tl10c firmware 
Huawei -> Haydn-l1jb firmware 
Huawei -> Kobe-l09a firmware 
Huawei -> Kobe-l09ahn firmware 
Huawei -> Kobe-w09c firmware 
Huawei -> Lelandp-l22c firmware 
Huawei -> Lelandp-l22d firmware 
Huawei -> Rhone-al00 firmware 
Huawei -> Selina-l02 firmware 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20180919-02-smartphone-en

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top