Podatność CVE-2018-8546


Publikacja: 2018-11-13   Modyfikacja: 2018-11-14

Opis:
A denial of service vulnerability exists in Skype for Business, aka "Microsoft Skype for Business Denial of Service Vulnerability." This affects Office 365 ProPlus, Microsoft Office, Microsoft Lync, Skype.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> LYNC 
Microsoft -> Lync basic 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office 365 proplus 
Microsoft -> Skype for business 
Microsoft -> Skype for business basic 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105802
http://www.securitytracker.com/id/1042125
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8546

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top